2017 US Open Martial Arts Championship - Organizing OfficialsOrganizing Officials of the US Open Martial Arts Championship 2016
PositionName
Championship FoundersTed Gulong
George Crayton Jr.
PresidentsMark Li
Fu Biao
Executive PresidentsHao Li
Chen Mei
Honorary Vice-PresidentsJohn Lee
Sherry Zhang
Dianhong Jin
Dayong Lai
Sukang Xue
Vice-PresidentsMeijian Gao
Zhang Yuan
Raul Ortiz
Rik Kellerman
Juan Jimenez
Al Bender
Commander-in-ChiefGeorge Masone
Vice Commander-in-ChiefWang Zhendong
Hou Min
Gary Xie
Secretary GeneralsLily Zhang
Secretary GeneralsNancy Fiano
Arbitration CommitteeGeorge Crayton Jr.
John Lee
Art E. Eng
Chief JudgeWang Rengang
Vice-Chief JudgesGuan Zhirui
Raul Ortiz
Logistics TeamBob Lamantia
Zhu Chongyang
Winnie Chen
Merrill Gervasia
Chaio-Chung Chen
Morris Mo
Security TeamGeorge Masone
Kevin McCormick
Wai Tat Chung
Medical TeamDoctor Yuan T. Hwang
Doctor John Ye